BERITA KEMENANGAN ISLAM

image

★✩ BERITA KEMENANGAN ISLAM ✩★

Rasulullah Muhammad Saw:

Sabda beliau, “umatku, kekuasaannya akan meliputi bumi yang telah dikumpulkan (diperlihatkan) kepadaku”

Belum terrealisasikan hingga sekarang. Sebab, kaum Muslim belum pernah menguasai bumi mulai ujung Timur hingga ujung Barat hingga sekarang. Dan ini akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ini menjadi isyarat akan berdirinya negara bagi kaum Muslim yang akan menaklukkan bumi mulai dari ujung Timur bumi hingga ujung Baratnya.

Berita kemenangan yang lain yang disebutkan Al-Qur’an adalah firman Allah SWT:

Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan benar-benar Dia akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang tetap kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (An-Nuur: 55)

Untuk itu semua Allah akan mendatangkan Kaum yang Dia Cintai yang siap menolong agama-Nya.

Ibnu Katsir berkata, “Barangsiapa yang tidak mau menolong agama Allah dan menjalankan syariat-Nya, maka Allah akan menggantikan mereka dengan orang yang lebih baik dari mereka, lebih kuat dan lurus pendiriannya.” (lihat Muhammad: 38, an-Nisaa: 133, Fathir: 16-17).

Perjuangan para penolong agama Allah ini akan senantiasa didukung Allah SWT diantaranya dengan cara memperlihatkan bukti-bukti kebenaran Al-Qur’an.

♡★✩★✩★✩★✩★✩★✩★✩★✩★✩★♡

Jika sekilas memandang, tak dapat dipungkiri, umat Islam kini memang ‘berpenyakit’.

Tauhid melemah ditandai dengan munculnya fenomena kemusyrikan di mana-mana, keberagamaan melemah ditandai dengan banyaknya umat yang meninggalkan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, muncul pula tasawuf-tasawuf yang menyimpang dari syariat, tradisi Islam yang pokok melemah, lemah pula akal islami untuk berkarya bagi peradaban, malah menjadi konsumen pemikiran ideologi barat, akhlak Islam yang pokok juga melemah, dusta, khianat dan keserakahan menjadi pemandangan biasa, kezaliman merajalela, budaya syura nyaris ditinggalkan.

Tetapi ketimpangan ini tak akan berlangsung lama, insya Allah. Bila kita jeli melihat kondisi umat ini, nampaklah kepada kita umat kini tengah bangkit dari keterpurukannya.

Dalam bukunya Trend Islam 2000, Murad Hoffman mengemukakan hal tersebut:

” Dia melihat ‘sedikit optimisme’ setelah membandingkan antara kondisi umat di abad ini dengan kondisi umat di 1 abad sebelumnya. Dulu mayoritas orientalis mempelajari Islam dengan sikap kebencian dan permusuhan. Tapi kini mulai muncul sikap empati dan menghargai. Gerakan ini terus bergerak tiada henti membangkitkan umat membentuk generasi Islami. Mereka mengembalikan kepercayaan manusia kepada Islam dan membangkitkan harapan mereka untuk melihat kemenangan Islam.”

‪#‎KABARGEMBIRA‬..

Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. @ Ash Shaff (61) ayat 9

” Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. @Al Fath (48) ayat 28

” Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. @ Al Fath (48) ayat 21

” Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.@ Ash Shaff (61) ayat 13

Saudara2Qu, berbahagialah..

Sedikit mengutip Dari AS – SAHID SAYID QUTHUB :

” Bahwa tak ada alasan lagi bagi kita untuk pesimis menatap masa depan yang cemerlang. Al-Mustaqbal li haadzad diin, masa depan adalah milik Islam. “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s